Wat is Impact?

Het boek Impact! laat zien hoe je je invloed vergroot. Het leert je geen simpele trucs. Het laat zien dat als je op een andere manier naar communicatie kijkt er meer mogelijkheden ontstaan om de ander echt te bereiken.

Eén spoiler alvast: Impact bereik je niet met logica en argumenten. Hoe dan wel? In het boek vind je praktische handvatten om je invloed te vergroten. Je leert vijf krachtige gesprekstechnieken waarmee je de ander ook onbewust bereikt. Waarmee je de ander bijvoorbeeld zijn eigen aannames kan laten onderzoeken.

Hoe ver gaat impact?
De auteurs onderscheiden verschillende niveaus van impact:

  • Lager niveau van impact: jouw doel bereiken
    In eerste instantie speelt Impact! in op een herkenbare behoefte bij professionals om hun invloed op anderen te vergroten. Denk aan professionals die meer impact nodig hebben. Die meer als business partner gezien willen worden. Die hun visie, werkwijze of aanpak bij anderen voor het voetlicht willen brengen. Daar lenen de technieken zich prima voor. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je het bestaande denkbereik van een ander kunt verruimen.
  • Gemiddeld tot hoog niveau van impact: samen oplossingen realiseren
    Het eigenlijke doel van Impact! is verfijnder. Het concept is gericht op het écht bereiken van de ander. Op het samen bedenken van oplossingen. Op het samen vormgeven van initiatieven. Op het samen realiseren van doelen.
  • Hoog niveau van impact: de best mogelijke versie van jezelf worden
    Als je de technieken regelmatig toepast, werk je aan het vergroten van je impact. Tegelijk werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Daardoor wordt je de best mogelijke versie van jezelf. En die toegevoegde waarde gaan anderen zien!

Wil je graag een tipje van de sluier? Lees dan hier de voorpublicatie.

Wil je het boek bestellen? Laat dan hier je gegevens achter.